Tuinaanleg met zwembad

Natuurlijke tuin: levendig en divers

Niets zo mooi als een tuin vol leven! Als u op zoek bent naar een levendige tuin, dan is een natuurlijke tuin echt iets voor u. Een natuurlijke tuin is een tuin waar insecten, vogels en andere dieren zich thuis voelen en waar de natuur zoveel mogelijk de vrije loop wordt gelaten. Zo’n tuin is niet alleen prachtig om te zien, het biedt ook tal van voordelen voor de biodiversiteit en het milieu. Heeft u interesse in een natuurlijke tuin? Op deze pagina leggen we uit waar u rekening mee moet houden bij het ontwerpen van een dergelijke tuin. Laat u het ontwerpen en aanleggen liever over aan een professionele tuinarchitect en zijn team? Dan bent u bij Gert Kwanten aan het juiste adres.

Wat is een natuurlijke tuin?

Een natuurlijke tuin, ook wel ecologische of biodiverse tuin genoemd, is een tuin die zoveel mogelijk in harmonie is met de natuur. Dit betekent dat er primair gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen, dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt en dat de tuin zo is ingericht dat het een aantrekkelijke omgeving is voor vogels, dieren en insecten. Een natuurlijke tuin vormt als het ware een mini-ecosysteem waarin alles in balans is en waarin mens en natuur samen kunnen bestaan.

Verschil tussen een wilde tuin en een natuurlijke tuin

Een wilde tuin en een natuurlijke tuin worden vaak door elkaar gehaald en dat is niet zo verwonderlijk, want deze twee tuinen lijken erg op elkaar. Het belangrijkste verschil is dat er in een wilde tuin nóg minder wordt ingegrepen door de mens. De natuur kan nog meer haar gang gaan en hierdoor krijgt een wilde tuin een nog woestere uitstraling. In een natuurlijke tuin probeert men de biodiversiteit te bevorderen, maar hanteert men een meer gestructureerde aanpak. In de natuurlijke tuin worden planten en dieren bewust geselecteerd en geplaatst om een evenwichtig en duurzaam ecosysteem te creëren. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de inrichting van de tuin, waarbij rekening wordt gehouden met de behoeften van verschillende soorten. Waar nodig wordt er onderhoud gepleegd om te zorgen dat de tuin niet verwildert.

Waarom een natuurlijke tuin?

Met een natuurlijke tuin creëert u een klein ecosysteem in een wereld die verder steeds meer verstedelijkt. Insecten zoals vlinders en bijen, maar ook vogels, maken hier dankbaar gebruik van om voedsel en onderkomen te zoeken. Op hun beurt zorgen deze vogels en insecten weer voor het bestuiven van planten en het verspreiden van zaadjes. Zo spelen zij dus een belangrijke rol voor het natuurlijke evenwicht in de tuin. Tegelijkertijd biedt een natuurlijke tuin bescherming aan kleine dieren zoals egels en insecten. Er wordt dan ook geen gebruikgemaakt van chemicaliën.

Tips voor het creëren van een natuurlijke tuin

  • Kies inheemse planten en bloemen die goed passen binnen de omgeving. Hierdoor zullen ze beter bestand zijn tegen ziektes en plagen, waardoor er minder gebruik hoeft te worden gemaakt van bestrijdingsmiddelen.
  • Zorg voor afwisseling in hoogte, bloeitijd en kleur van planten en bloemen. Hierdoor creëert u een aantrekkelijke omgeving voor verschillende diersoorten.
  • Laat afgevallen bladeren en takken liggen in de borders. Dit vormt een mulchlaag die zorgt voor voedsel en schuilplekken voor dieren en de grond vochtig houdt.
  • Plaats een vogelhuisje, insectenhotel of egelhuis in de tuin om deze beestjes een veilige plek te geven.
  • Beperk het gebruik van meststoffen en pesticiden. Dit verstoort het natuurlijke ecosysteem en kan schadelijk zijn voor dieren.
  • Overweeg om een vijver aan te leggen. Dit biedt niet alleen een bron van water voor dieren, maar ook extra ruimte voor waterplanten en vissen.
  • Maak gebruik van natuurlijke materialen zoals houtsnippers of grindpaden in plaats van bestrating.

Biodiversiteit in stand houden

Een natuurlijke tuin vereist enig onderhoud om de biodiversiteit te optimaliseren. Dit kan door bomen en planten regelmatig te controleren op ziektes en plagen en deze indien nodig op een natuurlijke manier te bestrijden met biologische middelen. Zorg dat de tuin er niet te netjes uitziet (dit kan een negatieve invloed hebben op bepaalde dieren), maar laat de tuin ook niet te veel verwilderen. Zorg bijvoorbeeld dat bodembeplanting voldoende zonlicht krijgt door bovenliggende begroeiing zo nu en dan te snoeien. Laat afgevallen bladeren juist liggen als voedsel voor insecten. Om het verzorgde karakter van uw tuin te bewaren kunt u onkruid wel verwijderen.

U kunt er eventueel voor kiezen om een bepaalde hoek van de tuin bewust te laten verwilderen als schuilplaats voor dieren. Door bewust om te gaan met de inrichting en het onderhoud van de natuurlijke tuin, zorgt u ervoor dat deze levendig en divers blijft.

Inheemse planten in een natuurlijke tuin

In een natuurlijke tuin is het belangrijk om zoveel mogelijk inheemse planten te gebruiken. Dit zijn planten die van nature voorkomen in de omgeving en goed aangepast zijn aan de lokale grondsoort en het klimaat.

Hierdoor hebben ze minder onderhoud nodig en trekken ze meer dieren aan. Inheemse planten zijn ook beter bestand tegen ziektes en plagen, waardoor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen overbodig wordt. Daarnaast sluiten inheemse planten goed aan bij de omgeving.

In harmonie met de omgeving

Een natuurlijke tuin is niet alleen goed voor de biodiversiteit en het milieu, het is ook goed met het oog op duurzaamheid. Door te kiezen voor een natuurlijke tuin geeft u blijk van respect voor de omgeving en draagt u bij aan het behoud van lokale flora en fauna. Doordat er gebruik wordt gemaakt van beplanting die van nature in de omgeving voorkomt, lopen tuin en het omringende landschap vloeiend in elkaar over. Bovendien is het creëren van een natuurlijke tuin een leuke en leerzame activiteit voor het hele gezin. Het leert kinderen over de natuur en maakt hen bewust van de waarde ervan.

Een natuurlijke tuin laten ontwerpen

Als u geen groene vingers heeft, weinig tijd heeft voor het ontwerp en de aanleg van uw tuin of simpelweg niet weet waar u beginnen moet, kunt u uw tuin laten ontwerpen door een professional. De tuinontwerpers van Gert Kwanten zijn gespecialiseerd in verschillende tuinstijlen en kunnen u ook helpen met het ontwerpen van een natuurlijke tuin. In een kennismakingsgesprek luisteren we zorgvuldig naar uw wensen en ideeën. Vervolgens proberen we deze om te zetten in een doordacht tuinontwerp.

We voeren eventueel een bodemonderzoek uit om te onderzoeken welke planten en bomen het meest geschikt zijn in uw tuin. Op basis hiervan maken we een zorgvuldig beplantingsplan. Hiermee leggen we de basis voor uw natuurlijke tuin. Door de beplanting af te stemmen op de bodemomstandigheden, zullen zij beter gedijen. Dit is in een natuurlijke tuin extra belangrijk omdat er geen gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen.

Wij realiseren uw natuurlijke tuin

Als u tevreden bent met het tuinontwerp (na het bestuderen van de 3D-impressies) stellen we graag een offerte op voor het aanleggen van de tuin. We kunnen ieder onderdeel van de tuin, van de beplanting tot de bestrating, verlichting en bebouwing voor u verzorgen. Onze eigen gespecialiseerde teams beschikken over de benodigde gereedschappen en weten precies wat er nodig is voor het juiste resultaat. Doordat het volledige project, van ontwerp tot aanleg en afwerking, door één tuinaannemer wordt uitgevoerd, is de kans op misverstanden klein, kunnen we efficiënt werken en geniet u zo snel mogelijk van uw nieuwe tuin.

Indien gewenst kunnen we ook het periodiek tuinonderhoud voor u verzorgen.